ByteDance, Şanghay oyun geliştirme stüdyosunu kapatıyor ve 44 milyar dolarlık Çin oyun pazarında bir sıçrama yapamamasının ardından oyun emellerini azaltıyor (Bloomberg)


Güçlü veri hikayesi anlatımıyla karar vermeyi demokratikleştirin – Her düzeydeki karar vericiler, özellikle C düzeyindeki yöneticiler, adımlarını atmadan önce somut veriler talep eder – ve bu bağlamda veri hikayesi anlatımı yerini ve faydasını bulur.