Hollanda’da suçlu göçmenlere daimi oturma izni verilmesini reddeden yasa yürürlüğe giriyor

Yeni düzenleme ile süresiz oturma izninin reddine ilişkin suçların kapsamı genişletildi ve en az 60 ay hapis cezası giymiş olma koşulu da kaldırıldı.

Geçen hafta iş başına gelen hükümetin aşırı sağcı Sığınma ve Göç Bakanı Marjolein Faber, önümüzdeki günlerde daha çok benzer öneriyi gündeme getireceklerini söyledi.

Hollanda’da 2000 yılında yürürlüğe giren Yabancılar Yasası uyarınca, ülkede doğan ya da büyüyen suçlu göçmenlerin sınır dışı edilmesine izin verilmiyordu.

Hollanda Senatosu, yaz tatilinden önceki son toplantısında, suçlu yabancıların sınır dışı edilmesini önleyen yasal korumaya son veren yasa değişikliğini onayladı.

Yeni yasal düzenlemeye, senatoda çoğunluğa sahip olan merkez ve aşırı sağcı bütün partiler destek verdi.

Hükümet tarafından hazırlanan tasarı, Ocak ayında Temsilciler Meclisi’ndeki sağ partilerin oylarıyla kabul edilmişti.

Hollanda’da şu ana kadar yalnızca, 60 aydan fazla hapis cezası gerektiren ciddi uyuşturucu suçlarına karışan göçmenlerin daimi oturma izni başvuruları reddediliyordu.

Senato tarafından kabul edilen yeni yasa ile artık ceza yasasında yer alan ve hapis gerektiren birçok suç, kalıcı oturma izninin reddedilmesine neden olacak.

Aşırı sağcı Doğru Cevap 2021 Partisi (JA21), Yahudi düşmanlığının (antisemitizm), kalıcı oturum hakkından mahrum bırakma için gerekçe olarak kabul edilmesini içeren bir önerge verdi.

Oturma izni iptali için 60 aydan fazla hapis cezası eşiği de kaldırılacak. Ceza süresi yerine, ciddi bir suçtan hüküm giymiş olmak, oturma izninin reddi için yeterli sayılacak.

Yeni yasal düzenleme, oturma izni başvurularının kamu politikası gerekçesiyle reddedilmesi konusunda hükümete geniş yetkiler veriyor.

Göç ve Yabancılar Dairesi (IND), aile durumunu dikkate almadan hükümlülerin süresiz oturma talebini reddedebilecek.

Dilan Yeşilgöz liderliğindeki iktidar ortağı Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi’nin (VVD), suçlu göçmenlerin geldikleri ülkeye iade edilmesi ve artık yeni bir oturma izni hakkına sahip olmamalarına ilişkin önergesi düzenlemeye eklendi.

Senatoda Yabancılar Yasası’nın daha katı hale getirilmesinin destekleyen sağ ve aşırı sağcı partiler, düzenlemenin, “kamu düzeninin ve ulusal güvenliğin suçlu yabancılara karşı daha fazla korunmasına yönelik bir adım olduğunu” savunuyor.

Yasa aleyhine oy kullanan sol ve sol liberal muhalefete göre, düzenleme yasal eşitsizlik yaratıyor.

Muhalefete göre, yeni yasa, hükümete ceza mahkemesinin yetkisinin çok daha ötesinde bir takdir yetkisi veriyor.

Muhalefet partisi temsilcileri, “göçmenlerin ve özellikle de farklı etnik kökenden gelen insanların ‘beyaz’ Batı kültürünün yerini aldığını” içeren Nazilerin tartışmalı “ikame teorisinin” ateşli bir savunucusu olan Bakan Faber’in yasayı uygulama biçimine yönelik kaygılarını dile getirdi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) üyesi Hollanda Sığınma ve Göç Bakanı Marjolein Faber, yasanın kabulünü memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Aşırı sağcı bakan, “Sınır dışı edebileceğimiz her terörist bir kazançtır. Hükümet gelecekte bu yönde daha fazla öneri sunacak” dedi.

Yeni yasanın 18 yaş ve üzeri yabancıları kapsadığını vurgulayan Faber, suçlu yabancıların cezalarını çektikten sonra Hollanda‘da kalmalarının, kamu düzeni açısından tehdit oluşturduğunu savundu.

Yeni yasa resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Yorum yapın