T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SİLİFKE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi Ahmet Fakılı Mevkii 709 Ada 1 Parsel sayılı 1/28 arsa paylı, 5.292,47 M2 ana taşınmaz yüzölçümlü, Ondert Bloklu Yirmisekiz Daireli Dubleks Kargir Ana Taşınmaz Nitelikli, Dubleks Mesken Bağımsız bölüm nitelikli, B Blok Zemin 1 Kat 2 nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Yüzölçümü : Bilirkişi raporuna göre arsa payı dahil brüt 146,00 m2
Arsa Payı : 1/28
İmar Durumu: Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içindedir.1/1000 ölçekli Taşucu (Kum) Mahallesi Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam 2 katlı” (A-2) konut alanı olarak tanımlıdır.
Kıymeti : 2.970.000,00 TLKDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Satışa arz şerhi vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 – 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 – 10:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 – 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 – 10:22

02/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02057616

Yorum yapın