Bakan Kacır: Güneş panellerinde ticari araçlarda beyaz eşyada Avrupa’nın en büyük üreticisiyiz

“MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 190 BİNE ULAŞTI”

Sanayinin nitelikli çalışan ihtiyacını karşılayacak adımları attıklarını, gençleri sektörlerin gerektirdiği becerilerle donatmak ve istihdama katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü”nü hayata geçirdiklerini aktaran Kacır, OSB’lerde yer alan 91 meslek lisesi ve 19 meslek yüksekokulunun nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Kacır, 81 ilde 258 sanayi bölgesinde, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Büroları oluşturduklarını, OSB’lerin tamamının en az bir mesleki ve teknik anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleştiğini, mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısının 190 bine ulaştığını bildirdi.

Bu merkezler sayesinde sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirdiklerini, bu yıl kalkınma ajanslarının temasını “Genç İstihdamı” olarak belirlediklerini anlatan Kacır, OSB’lerdeki insan kaynağı ve aranan eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik projelere ajansların 100 milyon lira kaynak aktardığını söyledi.

Kacır, istihdamı güçlendirici politikalarla eş zamanlı olarak inovasyonu, katma değeri yüksek üretimi önceleyen adımları attıklarını vurgulayarak, bu vesileyle sanayicileri üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdikleri “Sektör Kampüste” programına katılmaya davet etti.

Bakan Kacır, 89 firma ve 83 üniversiteyi eşleştirdikleri bu programda 10 binden fazla üniversite öğrencisinin yapay zeka, endüstride dijital dönüşüm ve ileri imalat uygulamaları gibi alanlarda en güncel bilgileri sektör profesyonellerinden öğrendiğini, firmaların, gelişen teknolojilere yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde aktif rol üstlendiğini dile getirdi.

Kacır, imalat sanayisinin dijital dönüşüm ekseninde kendini yenilemesinin rekabetçiliğini sürdürmesi açısından oldukça önemli olduğundan, model fabrikalarıyla firmaları verimlilik ve dijitalleşme odaklı geliştirilen öğren-dönüş programları uyguladıklarından bahsederek, “4’ü OSB’lerimiz bünyesinde olmak üzere 8 model fabrikamızda 2 bin 500’den fazla firma, deneyimsel eğitim, proje uygulama ve öğren-dönüş programlarından istifade etti.” dedi.

Yeni kuracakları 6 model fabrikayla bu sayıları yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Kacır, OSB’leri “yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına” da dönüştürmek için gayret gösterdiklerini anlattı.

Kacır, yakın zamanda Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemini devreye aldıklarını, mevcut durumda 16 OSB’nin uygunluk değerlendirme süreci kapsamında TSE tarafından denetlendiğini, aynı zamanda OSB’lerin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli “Türkiye Yeşil OSB Projesi”ni başlattıklarını ifade etti.

OSB’lerde yeşil ve teknolojik çözümler içeren projeleri, 3 yılı geri ödemesiz 13 yıl vadeli finansman mekanizmalarıyla desteklediklerini belirten Kacır, program kapsamında 40 OSB’ye toplam 52 yeşil yatırım projesi için finansman desteği sunduklarını kaydetti.

Kacır, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmalarından en fazla etkilenecek sektörler arasında yer alan çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile karbonsuzlaşma yol haritaları hazırladıklarını, bu dört öncelikli sektöre yönelik alternatif teknolojileri, gerçekleşecek emisyon azaltımlarını, yatırım ihtiyaçlarını ve politikaları dikkate alarak Türkiye sanayisi için bir rehber niteliğinde olan “Sektörel Yol Haritaları”nı oluşturduklarını söyledi.

Yorum yapın