Kredi borlarn erken kapatanlar iin Yargtay’dan emsal karar

tihat Blteni Uygulamas’ndan edinilen bilgiye gre, Sakarya’da davac bir zel okulun vekili, ekilip erken kapanan 3 ayr kredi ile ilgili banka tarafndan tahsil edilen cretlere ilikin szleme hkmlerinin genel ilem art niteliinde olduunu beyanla kredi szlemelerine bal olarak istihbarat ve erken kapama creti ad altnda tahsil edilen tutarlardan fazlaya dair hakk sakl kalmak kaydyla, imdilik 1.000.00 TL’lik ksmnn deme tarihinden itibaren ileyecek ticari temerrt faizi ile birlikte daval bankadan alnarak davacya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etti. Daval banka vekili, davann reddini talep etti. lk Derece Mahkemesi, davann ksmen kabulne karar vererek fazlaya ilikin talebin reddine karar verdi. lk Derece Mahkemesinin kararna kar sresi iinde taraf vekilleri istinaf bavurusunda bulundu. Blge Adliye Mahkemesi, taraflarn stinaf bavurularnn esastan reddine karar verdi.

Blge Adliye Mahkemesinin yukarda belirtilen kararna kar sresi iinde taraf vekilleri temyiz talebinde bulundu.

Yargtay 11. Hukuk Dairesi u karar verdi:

“Kredi kullanm esnasnda alnmayan istihbarat cretinin erken deme nedeniyle alnmas da mmkn deildir. Davacya 18.08.2016, 25.05.2017, 12.06.2017 tarihlerinde kredi kullandrlm bu esnada istihbarat creti alnmamtr. Daha sonra Trkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas tarafndan 10.02.2020 tarih, 2020/4 sayl tebli ile getirilen dzenleme neticesinde Bankalar tarafndan tahsil edilen istihbarat creti uygulamasna son verilmitir. Kredi kullanm esnasnda alnmayan istihbarat cretinin erken deme nedeniyle alnmas da mmkn deildir. stihbarat creti davacdan alnamayacana gre, istihbarat cretine uygulanarak tahsil edilen BSMV cretinin de alnmamas gerekir. Bu nedenle, istihbarat cretine uygulanan BSMV’nin de davacya iadesi gerekirken BSMV hari istihbarat cretinin iadesine karar verilmesi doru olmayp bozmay gerektirmitir.”

Yorum yapın