naat betonunda ipli takip yaygnlayor: 433 bin yapda kullanld

evre, ehircilik ve klim Deiiklii Bakanl, sistemi gelitirmek amacyla 2018’de Cumhurbakanl Savunma Sanayii Bakanl ile ibirlii protokol imzalad.

Elektronik Beton zleme Sistemi projesi ile Bakanln denetim konusundaki bilgi birikimi ve Bakanln izleme ve gvenlik konularndaki tecrbesi birletirilerek yaplarda kullanlan betonun denetiminin daha salkl ve gvenilir olarak yaplmas amaland. Bylece depremlere kar daha gvenli yaplar, kaliteli ve yaanabilir ehirler oluturma hedefine ulalmasna bir adm daha yaklald.

Bakanlk tarafndan sistemin kurulmas ve proje ierisindeki tm hizmetlerin salanmas adna ASELSAN itiraki AselsanNET grevlendirildi.

AselsanNET saha almalar gerekletirerek sektr analizi ve proje fizibilite almalar yrtt. Yazlm ve donanm ihtiyalar erevesinde beton krm cihaz, el terminali ve beton etiketleri “nesnelerin interneti (Internet of Things-IoT)” platformuna/teknolojisine uygun ekilde tasarland ve sahada test edildi. Bununla birlikte, AselsanNET tarafndan laboratuvarlardan alnan verilerin saklanmas amacyla veri merkezi ve felaket kurtarma merkezi kuruldu ve 7/24 hizmet veren bir ar merkezi sistemi devreye alnd.

Sistem altyapsnn oluturulmasnn akabinde lke genelinde Bakanla bal laboratuvarlara eitim organizasyonu gerekletirilerek sisteme ynelik tm bilgiler aktarld.

Proje kapsamnda EBS Merkezi zleme Yazlm ve Mobil letiim Altyaps ile tm sistem bileenleri nesnelerin interneti teknolojisi ile gelitirilerek balantl iletiim a oluturuldu.

Beton etiketleri, beton krm cihazlar, Radyo Frekans ile Tanmlama Teknolojisi (RFID) el terminalleri, kr havuzlar ve beton mikserlerinden servis salayc araclyla alnan veriler sistem kullanlarak ileniyor ve standartlatrlarak Bakanla sunuluyor.

AselsanNET yazlm ve donanm salaycl yan sra Bakanln belirlemi olduu laboratuvarlara bakm-onarm, kalibrasyon, keif, cihaz tedariki, kurulum ve teknik destek hizmeti de veriyor. Ayn zamanda sahadan alnan geri bildirimler ile yazlm ve donanm gelitirme srecine devam ediliyor.

Bu sistem ile inaat betonuna ynelik ok ynl denetim salanyor. Beton numunesinin hangi mikserden alnd, hangi laboratuvara gittii, krlenme durumlar gibi numunenin her aamas RFID teknolojisi ile izlenerek takip ediliyor. Sistem bugne kadar 432 bin 797 yapda kullanld. Yzde 99’un zerinde doruluk oranyla alan sistem sayesinde betondaki hata, kayp ve kaak oranlar sfra yakn seviyeye ekildi.

– HER AAMADA MERCEK ALTINDA

EBS ile yap projesinde belirtilen beton snfna ve standartlara uygunluun belirlenmesi ve beton dkm esnasnda grevlilerin, grevlerini yerine getirip getirmediklerinin kontrol yaplyor.

Sistemle, hangi inaatta hangi snf betonun kullanld, bu betonun hangi beton mikserinden, hangi gn ve saatte alnd, deneyler iin ka numune hazrland, deneylerin hangi laboratuvarda kim tarafndan gerekletirildii, beton dkmne yap denetim grevlilerinin katlp katlmad, numunelerin ilgili standardnda belirlenen srelerde antiye mahallinde ve kr havuzunda uygun koullarda bekletilip bekletilmedii denetlenebiliyor.

Yaplarda kullanlan betonlarn RFID sayesinde kimlik kazanmas salanrken lke genelinde maniplasyonu engelleyecek ekilde tasarlanm beton test cihazlar ile laboratuvar deneyleri de EBS kapsamnda yaplyor.

Yorum yapın