Sun. Jan 29th, 2023

İş dünyası güveni, Aralık ayındaki eksi 19,5’ten Ocak’ta eksi 18,2’ye yükseldi. Ancak endeks, 0 eşiğinin altında sabit kaldı ve bu da işletmeler arasında belirgin bir karamsarlığa işaret ediyor.

İşletmelerin gelecekteki üretim, sipariş defterleri, gelecekteki genel ekonomik durum ve istihdam konusundaki beklentileri daha az olumsuz oldu. Ayrıca, firmalar mevcut genel ekonomik durumla ilgili olarak daha az karamsarlığa döndüler.

FocusEconomics Consensus Forecast panelistleri, sabit yatırımın 2023’te geçen ayki tahmine göre 0,1 puan artışla %6,3 artmasını bekliyor. Panel, 2024 için sabit yatırım büyümesini %5,9 olarak görüyor.

By admin