Sanayi işbirliği projelerinin yapımına fiyat farkı imkanı

Sanayi işbirliği projeleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Kararla sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.

Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden gereken şartları sağlayanlara, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecek.

Yorum yapın