T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ – Resmi İlan Haberleri

Sayı : 2024/163 Esas 09.05.2024

Maliye Hazinesi ile “Mustafa kızı Zeliha” arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez İlçesi, İstiklal-2 Mahallesi 3 ada 16 parselde kayıtlı bulunan, 4044 ada 1 parselde kayıtlı bulunan ve 4050 ada 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazlarda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen “Mustafa kızı Zeliha” isimli şahsın MK’nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/163 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.

GAİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN İLGİLİ KİŞİ :MUSTAFA KIZI ZELİHA

Basın No: ILN02031075

#ilan.gov.tr

Yorum yapın