Tedbir paketi sonrası kamu personeli için yeni dönem! Kamuya alım duracak mı? Çalışma düzeni değişecek mi?

ÇALIŞMA DÜZENİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’in haberine göre Kamu çalışanları açısından da yaptıkları işi verimli yapma, uzmanlık alanları olan konularda çalışma sağlanmış olacak.

3 yıl boyunca kamuya alımlar sınırlandırılacak. Alımlar emekli olan personel sayısı kadar olacak.

Destek personel sayısı azaltılacak, ihtiyaç dışı kadrolar ihtiyaç olan alanlara yönlendirilecek.

Kamu personelinin aldığı yönetim kurulu ücretlerine de sınırlama getirilecek, belli bir tavanı geçemeyecek ve sayılar düşecek. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlarındaki payına binaen alınan ücretlerin sınır aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Bağlı bulunduğu kurum dışında başka kurumlarda görevlendirilenler asli görevlerine dönecek. Kurumlar arası geçiş de sınırlandırılacak.

Yorum yapın