KÜNYE

Sahibi / Publisher
DYNAMIQUE BVBA

Genel Yayın Müdürü / Editor-in-Chief
METE ÖZTÜRK

Yazı İşleri Müdürü / Executive Editor
SALİH KARACA

Halkla İlişkiler Koordinatörü /Public Relations Coordinator
RAMAZAN ÖZCAN