2022 ICER Adil Erişim Değerlendirme Protokolünün Önündeki Engeller – Healthcare Economist

0
ICER, sağlık planlarının ilaçlara adil erişim sağlayıp sağlamadığını nasıl belirlemeyi planlıyor? Yaklaşımlarını geçen yıl, ‘Adil’ İlaç Kapsamının Köşe Taşları: İlaçlar için Uygun Maliyet Paylaşımı ve Kullanım Yönetimi Politikaları başlıklı beyaz kitaplarında olduğu gibi özetledim. Geçen ay, Adil Erişimin Önündeki Engeller Değerlendirmesi için nihai rapor. Yaklaşım önceki protokollerini ve teknik incelemelerini takip ederken, bu teknik incelemede tüm kriterler değerlendirilmez. ICER hangi kriterleri değerlendirir? ICER’ın Adil Erişim değerlendirmesine dahil etmeyi ve hariç tutmayı amaçladığı kriterleri özetledim.