nsanlk olarak bir Frankenstein sendromu yayoruz

Cumhurbakanl letiim Bakan Fahrettin Altun, stanbul’da “16. Geleneksel Kresel letiim Dernei Konferans”nda aklamalarda bulundu.

Fahrettin Altun’un aklamalarndan ne kanlar yle:

nsanlk olarak bir Frankenstein sendromu yayoruz.

Bugn kresel iletiim sahnesinde kat bir tabakalama hatta bir kast sistemi vardr. Nasl ki uluslararas sisteminde bir adaletsizlik varsa uluslararas iletiim sistemi ierisinde de bir adaletsizlik vardr.

Yorum yapın