Sun. Jan 29th, 2023


Acı siyasi anlaşmazlıklar, Amerikalıları hayatımızda her zamankinden daha fazla ayırmış görünüyor. Sol ve Sağ arasındaki uçurumu kapatmak zor görünse de, kurucular bize ortak iyiyi kurtarmak için bir rehber bıraktılar: ABD Anayasası. Köklerini bu belgeye ve onun eşitlik, özgürlük ve özyönetim hakkındaki fikirlerine dayanan ortak bir vatandaşlık anlayışı, ciddi anlaşmazlıkların ortasında gerçek bir birliğe ilham verebilir.

By admin