Fri. Mar 24th, 2023

Mevsimsellikten arındırılmış çeyrek bazda GSYİH büyümesi, ikinci çeyrekteki %0,1’den üçüncü çeyrekte %0,4’e terfi etti. Okuma, ön tahmini doğruladı ve piyasa beklentilerinin üzerindeydi.

Hususi tüketim büyümesi, dönem içindeki yüksek enflasyona karşın ikinci çeyrekte %0,7’lik bir büyümeden üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış olarak %1,1’e terfi etti. Durağan(durgun) yatırım, inşaat ve ulaşım ekipmanlarındaki iyileştirmelerle desteklenen bundan önceki çeyrekte kaydedilen %2,7’lik düşüşün peşinden üçüncü çeyrekte %1,7 benzer biçimde daha yumuşak bir oranda daraldı. Ayrıca kamu tüketimi, üçüncü çeyrekte %0,2 büyüyerek toparlandı (2. Çeyrek: her çeyrekte -%0,3).

Dış cephede, mal ve hizmet ihracatı büyümesi üçüncü çeyrekte %1,2’ye düşerek, daha sıkıntılı bir internasyonal zeminde 2021’in ikinci çeyreğinden bu yana en fena sonucu işaret ediyor (2Ç: her çeyrekte %2,9). Buna ek olarak, mal ve hizmet ithalatı büyümesi üçüncü çeyrekte %1,2’ye geriledi (2Ç: her çeyrekte +%1,5).

Senelik bazda, ekonomik gelişme üçüncü çeyrekte bundan önceki çeyrekteki %7,4’lük büyümeye kıyasla %4,9’a geriledi. 3. Çeyreğin okuması, 2021’in 1. Çeyreğinden bu yana en düşük seviyedeydi.

Dördüncü çeyrekte, yüksek enflasyon ve daha sıkı finansman koşulları sebebiyle tüketiciler ve firmalar içinde artan karamsarlık, ivmenin yavaşladığını gösteriyor. Bununla beraber, etkinlik son zamanlarda AB Kurtarma Fonlarına bağlı yatırımların uygulanmasındaki gözle görülür bir artışla desteklenmiştir.

ING ekonomisti Wouter Thierie, görünüm hakkında yorum yapmış oldu:

“Netice olarak, yıla kuvvetli bir başlangıç ​​ve artık pandemiden tamamen kurtulmuş olan turizmin sağlam katkısı yardımıyla Portekiz’de senelik %6,6’lık bir gelişme oranı bekliyoruz. Yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik, kış aylarında yatırım ve tüketimi muhtemelen azaltacak, sadece hükümet desteğinin etkiyi hafifletmesi umut ediliyor.”

FocusEconomics Consensus Forecast panelistleri, GSYİH’nın 2023’te %0,6 büyüdüğünü ve bunun bundan önceki aya nazaran yüzde 0,2 puan azaldığını düşünüyor. Açık oturum, 2024 için GSYİH’nın %1,9 arttığını görüyor.

By admin