Tue. Oct 3rd, 2023

SINIFLARDA CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLER

Diğer bir kategori olan 9-11 yaş aralığının yer aldığı kategoride ise, ilkokul seviyesindeki çocukların kadın-erkek rollerinden çıkarak “kendi cinsiyetlerine kendileri karar verme” anlayışının öğretilmesi öngörülüyor. Bu yaş aralığına verilecek cinsel eğitimde “Herkesin cinsel yaşamını ve ilişkilerini seçme, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda kendi kararlarını verme ve başkalarının haklarına saygı göstererek bunların sonucu olan davranışları benimseme özgürlüğüne sahip olduğunu kabul eder. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında, kendi kaderini tayin etme, kişinin cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini ve cinsiyet ifadesini uygun gördüğü şekilde tanımlama ve cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınmasını sağlama özgürlüğünü ifade eder.” anlayışının benimseneceği ifadeleri yer alıyor.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *