Tue. Oct 3rd, 2023

    Projenin inşasından türbinin çalışmasına kadar geçen süreç bizim için hem çok önemli hem çok duygusal bir süreç. Yıllardır burada çalışıyoruz Tüm ekip burada şantiye kalıyoruz.

    Sadece çalışma ekipler değil Genel Müdür’den idari personel amirine kadar herkes burada şantiye yatıp kalktı bu proje için. Buradan en tepeden en aşağı kadar herksin çok büyük bir emeği söz konusu. Burada çalışmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *